fredag 15 maj 2009

U-klasserna kvar. Hurra!

I dagens Skogssport kan man läsa om nya tävlingsregler för orientering. Där berättas det bland annat om förslag till ny klassindelning. Jag har varit lite nervös för att tävlingshetsarnas röster skulle ljuda högst och därmed få se U-klasserna försvinna, men som tur var finns dom kvar i det förslag som SOFT arbetar med.
Som barn- och ungdomsledare inom orienteringen sedan 1972 tycker jag att U-klasserna är bland det bästa vi har infört. Och jag skriver vi eftersom jag var med när vi på en ungdomsledarkonferens i Haninge pratade ihop oss om förslaget på banor på olika nivåer där man skulle kunna springa i par eller bli skuggad om man ville. Tanken var att man skulle få springa på den nivå där det passade bäst för var och en. Precis som VOK-Anna skriver i ledaren: "Barn och ungdomar ska få utvecklas i sin egen takt ..."
Det är viktigt att vi ledare, föräldrar med flera inte ser ner på U-klasserna utan visar att det är lika ok med U-klasser som med tävlingsklasser. På så vis låter man inte sitt 13-åriga barnbarn som är nybörjare starta i D 13 på 5-dagars utan låter flickan tävla i den U-klass som passar hennes kunskapsnivå. (Insändare i Skogssport hösten 08.)
Det enda förändringen jag skulle tycka vara bra med U-klasserna är att införa en U 5:a med röd nivå som förberedelse inför klivet upp i H/D 16. Kanske tappet av ungdomar i den åldern kan minska?
Tycker att vi i vår klubb har en bra inställning till U-klasser. I morgondagens tävling Ungdomstrollet är tre femtedelar av våra barn och ungdomar anmälda på dessa banor. Huvudsaken är att man är med och har kul!