onsdag 9 mars 2011

Repris från 2009

Repris från 2009 eller rättare sagt, repris från mars varje år.
Det här skrev jag den 7/3 för två år sen. Den 24/3 samma år var det snöstormar.
Absolut inget att se fram emot men inget att göra åt eftersom MARS är en hård månad.

Massgaisten

Massgaisten veinar, slängar u peinar
augu u åriu fulle mä snåi.
Kyldi i teiar hatar u kleiar,
leiktånnar värkar, dei mouar tåi.
Nasar bleir raude, åirsnapar bla
fingrar jär steiv, fast hanklar jär pa.
Vaim kund´nå ane att en sleik mane
vöir skudde fa av mass.

Hynsi di streikar, häör vöir än keikar
hittar vöir int`ett aindeste ägg.
Konar bleir seine, minstingen meine,
kogubben gar mä eis ei sitt skägg.
Kyldi intränggar, värmen gar äut,
källinggar klagar: "Vid´n jär släut!"
Sitar u spinnar, snoren han rinnar,
snortappen frau till eis.

Bani ei stäuu kräupar till gräuu,
tråistar int` äut för massgist`n kald.
Äurvädre rasar, snåien sum pasar
störtar fran himlen. Päukar ei vald
ynskes ma snåi u mysslingen fäul,
sum vöir har drats mä ände sein jaul.
Massgaisten keilar, aldri han veilar,
mysslingen gär så mä.

Melodi: Vårvindar friska