fredag 10 april 2009

Udden 7 april 2009

Österut

Gåsfjäder

Fiskgubben

Fiskgubben

Id vill vi inte ha.

Inte heller flundra.

När rovfåglarna tagit sin del av svanen tar flugorna resten.

Flasksamling

Polsk flaska

En av Rågåkrarns ödegårdar på udden.