söndag 27 oktober 2013

Att bland annat förvalta världsarvet

När jag traskar runt i Visby innanför ringmuren slås jag av att det ligger massor av frukt och nötter i trädgårdar och gränder.Frukten ligger bland annat i sommarrestaurangernas och sommarboendes trädgårdar men även hos fast boende. (Jo, det går att se vilka hus som är ett sommarboende.) Jag tycker att de människor som fått möjligheten att etablera sig eller bo i Visbys gamla stadsdelar har en skyldighet att förvalta det som människorna som en gång levde här har planterat, byggt och skött om för sin egen och kommande generationers skull. Det här är bara ett exempel på hur Visby utnyttjas utan tanke på traditioner och världsarv. Hårdare regler krävs för att sköta Visby innanför ringmuren!


Det finns många valnötsträd i Visby. Jag plockar när jag hittar på gatorna och parkerna. När jag ser hur husägare parkerar utanför sitt stora fina hus och med sina stora bilar krossar alla valnötter som ramlat ner på gatorna  suckar jag och frågar mig varför de som redan har mycket inte kan dela med sig av överflödet.
Kanske sopa ihop nötterna i en hög innan man parkerar sin bil så att de som uppskattar trädens frukter kan få del av allt det goda?