lördag 7 mars 2009

Mars - en onödig månad

Mars månad och löpträning passar inte ihop. Massgaisten, med eller utan snö, går alltid segrande ur striden.
Lammen står fortfarande tysta och stirrar. Blir nog lammungar snart.

Massgaisten
Massgaisten veinar, slängar u peinar
augu u åriu fulle mä snåi.
Kyldi i teiar hatar u kleiar,
leiktånnar värkar, dei mouar tåi.
Nasar bleir raude, åirsnapar bla
fingrar jär steiv, fast hanklar jär pa.
Vaim kund´nå ane att en sleik mane
vöir skudde fa av mass.
Hynsi di streikar, häör vöir än keikar
hittar vöir int`ett aindeste ägg.
Konar bleir seine, minstingen meine,
kogubben gar mä eis ei sitt skägg.
Kyldi intränggar, värmen gar äut,
källinggar klagar: "Vid´n jär släut!"
Sitar u spinnar, snoren han rinnar,
snortappen frau till eis.
Bani ei stäuu kräupar till gräuu,
tråistar int` äut för massgist`n kald.
Äurvädre rasar, snåien sum pasar
störtar fran himlen. Päukar ei vald
ynskes ma snåi u mysslingen fäul,
sum vöir har drats mä ände sein jaul.
Massgaisten keilar, aldri han veilar,
mysslingen gär så mä.
Melodi: Vårvindar friska
Skorna åker tillbaka. Känns inte bra. Skall prova en engelsk modell när jag är i Stockholm eller när vi är i Kristianstad och hjälper studenten flytta till Lund.