måndag 9 augusti 2010

Motionsorientering

Motionsorientering kallas alla gotlandsklubbars träning som arrangeras nästan varje torsdagkväll från april till augusti. I torsdags hade LillKarlsson lagt banor runt och på Torsburgen som ligger i vår "hemmasocken" Kräklingbo. Där finns det "riktig" skog som jag har längtat efter. Med "riktig" skog menar jag granar och lite kullar till skillnad från skogar med tallar, murgröna och lövträd.
Studenten förbaramde sig över sin gamla mamma och gick med mig runt en Öppen 5:a på 4,6 km. Det tog drygt 94 minuter. Undrar hur långt vi egentligen gick med tanke på omvägarna vi tog? Blir lätt så när man går istället för att springa.
Från 1:an till 2:an gick vi längs grusvägarna till höger. Sedan var det lätt att gå in till kontrollen längs med branten och vidare mot höjderna in till den lill höjden. Terrängen är bekant för mig så jag vet att rakt på är alldeles för jobbigt och att terrängen in till kontrollen där vi gick är mycket öppen och lättorienterad.
Försöker föreställa mig hur jag skulle ha gjort om terrängen var okänd för mig och jag var springduglig. Går inte alls.

1992 startade Sveriges största skogsbrand ungefär vid kontroll 7. Det är en av de hemskaste händelser som jag har varit med om. Studenten och Dottern var små och de tyckte mycket om att gå och klättra på Torsburgen. Speciellt om mamma hade små chokladbitar i jackfickorna. Efter branden vägrade de i många år att besöka burgen.
Det grönmarkerade området består av nedfallna träd och är i stort sett omöjligt att beträda. Även i skogen längs med kanterna ligger det träd på marken så där skall man passa sig för att springa eller gå. Det gulmarkerade området i norr ingår även i området och sträcker sig flera kilometer ner mot sjöen. Det brann även väster- och österut.
Sörjer fortfarande skogen.