lördag 14 juli 2012

Pavalds gård

Huset med två av fyra flyglar.

I den här flygeln finns en bakstuga och rummet som Ernst gjorde iordning för några år sedan.

Flyglarna har samma branta tak som mangårdsbyggnaden.

Rosor och andra blommor.

Ståtliga riddarsporrar.


Pavalds gård i Lärbro är en stor gård med en 400-årig historia.
Här kan man köpa fina saker av skinn och äta mycket goda kakor och bara sitta i trädgården och njuta.
Titta på www.pavaldsgard.se