tisdag 8 september 2009

Karttecken och Skattjakt

Kolla karttecken i naturen med Olof och Fredrik. Så startade kvällen för gröna gruppen. Sedan tog jag över och så fortsatte vi med Ormen Långe, kartteckenstafett och Skattjakt i området runt stugan.

Innan träningen lufsade jag runt femman. Det gick bra. Men innan jag kom ut på spåret var jag nervös och hjärtat kändes något fladdrigt.

25-manna: Rolf, Elisabeth, Mirjam, Martin, Allan, Matilda, Anders E, Monica, Axel, Adam och Johnny.
Men det behövs flera...