måndag 16 juni 2014

NäsduksträdetNäsduksträdet vid St Olofs ruin i Botaniskan blommar. Lika häftigt varje gång att titta på blomningen.
Mobilens kamera gör inte trädet rättvisa men ibland så får det duga.