onsdag 25 maj 2011

Höjdkurvor och Godisbacke


Även om våra grön-vita inte har så många år på nacken måste vi ta en koll på det där med de bruna linjerna på kartan. Sådana har vi inte så många här på ön men knappt två km från stugan har vi åtminstone Follingbobacke. Eller rättar sagt Jakobsberg.
"Berget" är uppkallad efter en rik man som hette Jakob Dubbe. Det finns både hus och kalkugnar kvar efter honom och hans verksamheter i Visby, Follingbo och Östergarn. Det stora tomtområdet som den oranga linjen passerar är rester efter en stor trädgård med fruktträd, pelare och gravkammare som Dubbe anlade. Det är mycket spännande att smyga in och kolla genom nyckelhålet till gravkammaren, på kanonerna och utsikten över Follingbo. Det finns inget i gravkammaren eftersom Dubbes fru och döttrar för länge sedan är flyttade till kyrkogården vid Follingbo kyrka. Dubbe själv vilar på en gravplats i Stockholm.
I jämte trädgården finns ett ruintecken som är rester efter en kalkugn och alla små branter är rester efter kalkbrytningen på 1700/1800-talet.
Tornen vi passerar är "nya" och "gamla" Follingbomasterna. Det är häftigt att komma så nära och försöka titta flera hundra meter upp i den "nya".
Vid slutet av linjen väntade Godisbacken. Ett välbeprövat och suveränt grepp att hålla intresset på topp för backintervaller trots att timmen började bli sen och molnen hopade sig i väster.