onsdag 30 april 2014

Vårljus över Kutkäldu i Tingstäde

Kabbeleka

Kabbeleka och vitsippor.

Hit hittar du om du följer den lilla stigen in i skogen vid Polhemsgården i Tingstäde.
http://www.krutbrannaren.se/Seochg%C3%B6r/Seochg%C3%B6riTingst%C3%A4de/Kutk%C3%A4llduochFurubjers%C3%A5n/tabid/1186/language/sv-SE/Default.aspx