torsdag 5 juli 2012

Geranium


Jag hälsar gryningens frost
med återseendets glädje.
Markernas gyllene svårmod
driver genom mitt sinne.
Vildgeranium röd
fyller mitt hjärta med frid
någon flyktig sekund.
Snabbt plånas färgerna ut
i förgängelsens stund.

ur Vägen, 1965
Gustav Larsson