måndag 22 mars 2010

Snösmältning

Snön smälter med en väldig fart. Bergskanten längs med vägen till Sysne är som vanligt beklädd med istappar och som just nu smälter. Det hörs hur vattnet rinner i genom bergets hålrum med ett riktigt högt dån. Häftigt!