lördag 19 september 2015

Leka orientering


I senaste numret av Skogssport berättar Pontus Funke hur man kan leka orientering med barnen i klubben och ger tips på en del nya lekar.
Och att leka är det som de flesta barn gillar mest att göra. Så för mig som ledare för de yngre orienterarna har det varit självklart att leka fram det som lägger grunden för att bli en äldre orienterare.
Leken har många fördelar och att träna sin rumsuppfattning är en av dom. Det vill säga att så småningom kunna läs kartan och veta åt vilket håll kursen skall gå. Att lära känna "rummen" vid sin egen klubbstuga är viktigt för att längre fram våga sig längre "hemifrån". Så en träning i veckan vid klubbstugan är det bästa för barnen och inte bara för att lära känna igen sig utan även för det sociala umgänget över åldersgränserna.
Jag blir lite fundersam när jag läser höstens resultatlistor och saknar många av klubbens yngre orienterares namn. Varför är dom inte med? Kan det bero att tisdagsträningarna är utspridda över hela ön istället för att vara vid klubbstugan där de yngre känner sig trygga, träffar sina kompisar och har kul? Ja, jag vet inte. Kanske finns dom med. Kanske inte. Jag är ju inte ledare längre och borde väl kanske hålla tyst. Men som klubbmedlem blir jag lite fundersam ...

Bilden? Jo, jag leker fortfarande orientering men med barnen på fritids. Innan melliset i skogen fick de uppdrag att hitta trollsystrarnas stora skatt som trollen hade gömt lite här och var i vår kojskog. Med hjälp av kartan hittade barnen skatterna samtidigt som vi tränade massor av förmågor.