torsdag 25 april 2013

Fagningsblåmmä

Vitsippa på gotländska blir Fagningsblåmmä.
När vitsipporna, blåsipporna och gulsipporna blommar är det dags att faga de gotländska ängena.
Eleverna vid vår skola fagade idag i Stenkyrka hembygdsänge som ligger på andra sidan vägen. Det är en uråldrig tradition som hålls vid liv för att alla olika blommor skall få blomma vidare.

Fagningsröken från löven och pinnarna låg tät över änget hela eftermiddagen!