torsdag 23 augusti 2012

Alle andre...

"Alle andre åka till Kräklingbo men jag får stanne kvar här."
Så sjunger Di Sma och jag tänker på att alla andra var nog i Etelhem och deltog i kvällens motionsol men jag fick åka hem. Svårt att hinna med att köra många mil när arbetets slut är nästan kväll.