måndag 27 juni 2011

Ledig frihet

Det är trettio år sedan jag gjorde min tredje och senaste tågluffning. Att resa med tåg vart man ville kändes som en stor frihet.
Funderar skarp på att ta mig den friheten en gång till och lämna larmet i sommarVisby.
Blir i så fall en billig semester med många intryck. Funderar skarpt på detta.

Men först...
- försöka njuta av ledigheten och värmen
- fastlandsfrämmande
- 80+70 års kalas
- 2-dagars